Individuele bijles

Werkwijze

De leerling wordt verwacht op de afgesproken tijd. De indeling van een les mag volledig door de leerling worden ingedeeld, maar als deze geen voorkeur heeft wordt begonnen met zijn of haar vragen door te nemen die voortkomen uit de stof die gemaakt is naar aanleiding van de planning op school of eventueel door mij aanbevolen door te nemen stof.

Als alle vragen zijn beantwoord werken we samen verder aan nog niet gemaakte opgaven, waarbij ik de leerling in kleine stappen tot het antwoord probeer te sturen. Wanneer onderwerpen of opgaven niet duidelijk zijn zal ik stap voor stap mijn werk- en denkwijze uitleggen. Dit biedt een alternatief voor de werkwijze die de leraar reeds gegeven heeft. Verder zal ik de leerling wijzen op fouten die in zijn of haar werk- en denkwijze voorkomen.

Aan het einde van de les word door mij aangegeven welke stof belangrijk is om te bestuderen of welke opgaven nuttig zijn om te maken.